Ilmoitus sosiaalialan laitoksen perustamisesta

Asiointikieli: Suomi
Alue: Lappeenranta

Lomakkeella ilmoitetaan päiväkodin, kerhon tai jatkuvaa hoitoa antavan sosiaalihuollon toimintayksikön käyttöönotosta


Lomakkeet

Ilmoitus sosiaalialan laitoksen perustamisesta

Palvelut

Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus

Katso tiedot