Ilmoitus majoitustilan perustamisesta

Asiointikieli: Suomi
Alue: Lappeenranta

Lomakkeella ilmoitetaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitetun majoitusliikkeen, leirikeskuksen tai vastaanottokeskuksen käyttöönotosta


Lomakkeet

Ilmoitus majoitustilan perustamisesta

Palvelut

Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus

Katso tiedot