Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset

Lappeenrannan kaupunki myöntää harkinnanvaraista avustusta vuosittain rekisteröityneille nuorisojärjestöille.

Lomakkeet

Nuorisojärjestöjen ja vapaiden toimintaryhmien kohdeavustushakemus

Lomakkeessa kysytään yhteystiedot, kuvaus toiminnasta ja talousarvio.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Nuorisojärjestöjen yleisavustushakemus

Lomakkeessa kysytään järjestön yhteystiedot sekä avustuksen myöntämiseen ja suuruuteen liittyviä tunnuslukuja

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Lappeenrannan kaupungin järjestöavustukset verkkosivu

Verkkosivulta löytyy ohjeet avustusten hakemiseen sekä linkki sähköiseen asiointiportaaliin, jossa hakemus täytetään tunnistautumisen jälkeen.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Nuorten omat ryhmät voivat hakea avustuksia kunnan nuorisotoimelta. Avustuksia voidaan myöntää ryhmän toimintaan tai esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen.

Nuorisolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285

Liittyvät palvelut

Nuorisotilat

Katso tiedot

Nuorisotyö

Katso tiedot

Nuorisovaltuusto

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut