Kunnallinen varhaiskasvatus päiväkodissa

Päiväkodit tarjoavat koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille. Lapsiryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon lasten ikä ja kehitys.

Päiväkodeissa noudatetaan Lappeenrannan varhaiskasvatussuunnitelmaa. Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lapsen kannalta on tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen. Päiväkodeissa annetaan myös erityisvarhaiskasvatusta silloin, kun lapsi tarvitsee tavallista enemmän tukitoimia.

Lappeenrannassa on 15 kunnallisen päiväkodin lisäksi 7 yksityistä päiväkotia, joilta kaupunki ostaa palveluja. Päiväkotien aukioloaika on yleensä klo 6.30 – 17.00 ja tarvittaessa klo 6.00 – 17.30. Pyydämme huoltajilta todistuksen vuorotyöstä varhaiskasvatuspaikan hakemisen yhteydessä.

Ympärivuorokautista hoitoa tarjotaan Keltun päiväkodissa. Vuorohoitoa tarjotaan Joutsenon, Hovinpellon ja Sammontalon päiväkodin Skinnarilan toimipisteessä.

Lasten päiväkodit sijaitsevat neljällä varhaiskasvatuksen alueella. Suluissa yksityiset päiväkodit kyseisellä alueella.

  • Joutseno - Lauritsala: Joutseno, Pulp, Hovinpelto, Lauritsala ja Pontus (Pilke Kuutti)
  • Kesämäki: Kesämäki, Snellman, Voisalmi
  • Kimpinen: Karhuvuori, Kelttu, Myllymäki ja Peltola (Tirikan päiväkoti, Touhula Tirilä ja päiväkoti Omenapuu)
  • Sammonlahti: Kourula, Lappee ja Sammontalo (Pilke Norppa, Steinerpäiväkoti Tontuntupa ja Touhula Lappeenrannan kampus)

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Verkkoasiointi

Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen verkkoasiointi (nykyiset asiakkaat)

Varhaiskasvatuksen nykyiset asiakkaat voivat tehdä tätä kautta uusia hakemuksia varhaiskasvatukseen tai esiopetukseen sekä ilmoittaa tulotiedot.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen verkkoasiointi (uudet asiakkaat)

Hakemuksen voi tehdä leikkikerhoon, varhaiskasvatukseen ja palveluseteliin sekä ilmoittautua esiopetukseen.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Lapsen varhaiskasvatuksen palvelutarpeen muutos

Lomakkeella ilmoitetaan palvelutarpeen muutoksesta sekä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa että yksityisissä palvelusetelipäiväkodeissa.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Palveluohjaus

Palveluohjaajan tehtäviin kuuluu asiakasohjaus, perheiden palvelutarpeiden arviointi sekä palvelujen koordinointi.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 6212488

Perhepäivähoidon ohjaaja

Perhepäivähoidon ohjaaja toimii perhepäivähoitajien esihenkilönä. Kunnallinen perhepäivähoidon ohjaaja valvoo myös yksityistä perhepäivähoitoa.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 5537661 Puh. +358 40 0689307

Linkit

Hoitoaikojen ilmoittaminen - opastusvideot

Hoitoaikojen ilmoittamisen opastusvideot.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Hovinpellon päiväkoti

Päiväkodissa tarjotaan koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta sekä vuorohoitoa maanantaista lauantaihin kello 5.00 – 21.30.

Isopällinkatu 2, 53300 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Ma - Ti: 05:00 - 21:30
Ke - To: 05:00 - 21:30
Pe - La: 05:00 - 21:30

Kaikki tiedot

Joutsenon päiväkoti

Päiväkodissa tarjotaan koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta sekä vuorohoitoa.

Penttiläntie 4, 54100 JOUTSENO

Aukioloajat

Ma - Ti: 05:00 - 21:30
Ke - To: 05:00 - 21:30
Pe - La: 05:00 - 21:30
Su: 05:00 - 21:30

Kaikki tiedot

Karhuvuoren päiväkoti

Päiväkodissa tarjotaan koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta.

Karhuvuorenkatu 19, 53500 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Avoinna erikseen sovittaessa
Ma: 06:00 - 17:30

Ma - Ti: 06:30 - 17:00
Ke - To: 06:30 - 17:00
Pe: 06:30 - 17:00

Kaikki tiedot

Keltun päiväkoti

Päiväkodissa tarjotaan vuorohoitoa maanantaista sunnuntaihin kello 5.30-21.30 sekä ympärivuorokautista hoitoa.

Lepolankatu 1a, 53100 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Kesämäen päiväkoti

Päiväkodissa tarjotaan koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta, esiopetusta ja maksutonta leikkikerhotoimintaa.

Opintie 7, 53600 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Ma - Ti: 06:30 - 17:00
Ke - To: 06:30 - 17:00
Pe: 06:30 - 17:00

Avoinna erikseen sovittaessa
Ma: 06:00 - 17:30

Kaikki tiedot

Kourulan päiväkoti

Päiväkodissa tarjotaan koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta.

Katajakatu 10, 53810 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Ma - Ti: 06:30 - 17:00
Ke - To: 06:30 - 17:00
Pe: 06:30 - 17:00

Avoinna erikseen sovittaessa
Ma: 06:00 - 17:30

Kaikki tiedot

Lappeen päiväkoti

Päiväkodissa tarjotaan koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta sekä maksutonta leikkikerhotoimintaa.

Järviniitunkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Ma - Ti: 06:30 - 17:00
Ke - To: 06:30 - 17:00
Pe: 06:30 - 17:00

Avoinna erikseen sovittaessa
Ma: 06:00 - 17:30

Kaikki tiedot

Lauritsalan päiväkoti

Päiväkodissa tarjotaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta.

Tietokatu 2, 53300 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Ma - Ti: 06:30 - 17:00
Ke - To: 06:30 - 17:00
Pe: 06:30 - 17:00

Avoinna erikseen sovittaessa
Ma: 06:00 - 17:30

Kaikki tiedot

Myllymäen päiväkoti

Päiväkodissa tarjotaan koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta.

Hiessillankatu 10a, 53550 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Avoinna erikseen sovittaessa
Ma: 06:00 - 17:30

Ma - Ti: 06:30 - 17:00
Ke - To: 06:30 - 17:00
Pe: 06:30 - 17:00

Kaikki tiedot

Peltolan päiväkoti

Peltolan päiväkodissa tarjotaan koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Esiopetusta annetaan Kimpisen koululla.

Väinölänkatu 3, 53100 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Avoinna erikseen sovittaessa
Ma: 06:00 - 17:30

Ma - Ti: 06:30 - 17:00
Ke - To: 06:30 - 17:00
Pe: 06:30 - 17:00

Kaikki tiedot

Pontuksen päiväkoti

Päiväkodissa tarjotaan osa- ja kokopäiväistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta.

Muukontie 12, 53300 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Avoinna erikseen sovittaessa
Ma: 06:00 - 17:30

Ma - Ti: 06:30 - 17:00
Ke - To: 06:30 - 17:00
Pe: 06:30 - 17:00

Kaikki tiedot

Pulpin päiväkoti

Päiväkodissa tarjotaan koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Esiopetusta annetaan Pulpin koululla.

Linjatie 9, 54120 PULP

Aukioloajat

Ma - Ti: 06:30 - 17:00
Ke - To: 06:30 - 17:00
Pe: 06:30 - 17:00

Avoinna erikseen sovittaessa
Ma: 06:00 - 17:30

Kaikki tiedot

Sammontalon päiväkodin Skinnarilan toimintayksikkö

Toimintayksikössä tarjotaan koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta, esiopetusta sekä vuorohoitoa maanantaista lauantaihin klo 5.30-21.30.

Linnunrata 4, 53850 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Ma - Ti: 05:30 - 21:30
Ke - To: 05:30 - 21:30
Pe - La: 05:30 - 21:30

Kaikki tiedot

Sammontalon päiväkodin Uus-Lavolan toimintayksikkö

Toimintayksikössä tarjotaan koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Esiopetusta annetaan Lavolan koululla.

Poronkatu 15, 53850 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Avoinna erikseen sovittaessa
Ma: 06:00 - 17:30

Ma - Ti: 06:30 - 17:00
Ke - To: 06:30 - 17:00
Pe: 06:30 - 17:00

Kaikki tiedot

Snellmanin päiväkoti

Päiväkodissa tarjotaan koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta.

Raastuvankatu 3, 53100 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Avoinna erikseen sovittaessa
Ma: 06:00 - 17:30

Ma - Ti: 06:30 - 17:00
Ke - To: 06:30 - 17:00
Pe: 06:30 - 17:00

Kaikki tiedot

Voisalmen päiväkoti

Päiväkodissa tarjotaan koko- ja osapäiväistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Esiopetus sijaitsee Voisalmen koululla.

Niittyvillantie 2, 53920 LAPPEENRANTA

Aukioloajat

Ma - Ti: 06:30 - 17:00
Ke - To: 06:30 - 17:00
Pe: 06:30 - 17:00

Avoinna erikseen sovittaessa
Ma: 06:00 - 17:30

Kaikki tiedot

Varhaiskasvatuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540
Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180753
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161503

Liittyvät palvelut

Leikkipuistot

Katso tiedot

Avoin päiväkoti

Katso tiedot

Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut