Kuntavaalit 2021

Banneri_suomi_160x400tunnus.png

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021.

Ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5.–8.6.2021

Ennakkoäänestys ulkomailla: 2.6.- 5.6.2021

Oikeusministeriön vaalisivuilta löytyy yleistietoa vaaleista www.vaalit.fi 

Tulevaisuuden kunta

Kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle. Kunta on kaiken takana, ja kunta koostuu meistä kaikista. Me vaikutamme joka päivä kuntamme asioihin elämällä, osallistumalla ja vaikuttamalla.

Lue lisää tulevaisuuden kunnasta Kuntavaalien sivuilta.

Hyvä tietää

Digi- ja väestötietovirasto on laatinut jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle ilmoituskortin ja lähettänyt ne postitse niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Jos äänioikeutettu on ottanut käyttöön Suomi.fi Viestit palvelun, äänioikeusilmoitus lähetetään ainoastaan sähköisesti.

Äänestäminen ei edellytä äänioikeutetulta ilmoituskorttia, vaan aina henkilöllisyyden todistamisen. Henkilöllisyys todistetaan pääsääntöisesti kuvallisella henkilöllisyystodistuksella, joka voi olla vanhentunutkin, jos henkilö on siitä selkeästi tunnistettavissa. Äänestämistä varten poliisilaitokselta voi hakea myös väliaikaisen maksuttoman henkilökortin, johon äänestäjän tulee toimittaa valokuva.

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen Suomen ja Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikunta kyseinen kunta on ollut 23.4.2021. Muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on ollut 2 vuotta Suomessa ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021. EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseisessä kunnassa 23.4.2021 edellyttäen, että hänen tietonsa on tallennettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa

Kuntavaalit ja koronaturvallisuus

Kuntavaaleissa noudatetaan erityisjärjestelyjä, jotta äänestäminen olisi mahdollisimman turvallista.

Koronaan liittyvistä järjestelyistä kerrotaan tarkemmin alasivuilla.

Voit myös tutustua ohjeisiin vaalit.fi -sivustolla.