Lappeenrannan kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusohjelma ohjaa kaupungin toimintaa osallisuuden toteuttamisessa

Lappeenrannan kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusohjelma kokoaa yhteen kaupungin yleiset osallisuuden periaatteet ja käytännöt. Samalla se linjaa uusien osallistumis-, vuorovaikutus- ja vaikuttamiskeinojen kehittämistä ja käyttöönottoa. Ohjelmassa esitellään jo käytössä olevat sekä kehittämisen alla olevat kaupungin osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuudet, miten asukkaat voivat osallistua ja vaikuttaa kaupungin asioiden ja palveluiden valmisteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon.

Osallisuus- ja vuorovaikutusohjelmaa päivitetään kaupungin toimesta koko ajan – se on joustavaa ja ajassa elävää toimintaa, jota jatkossakin kehitetään yhteistyössä asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Ohjelma tarkastetaan ja hyväksytään vuosittain.

Lappeenrannan kaupunki haluaa ennakkoluulottomasti laajentaa asukkaiden osallistumis-
mahdollisuuksia.

Lappeenrannan kaupunki on toteuttanut Asukkaiden Lappeenranta -toimintaa jo vuodesta 2006. Asukkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen eri asioihin eri tavoin on ollut käytössä kaupungin kaikilla toimialoilla jo pitkään ja sitä on toteutettu laajasti. Lappeenranta haluaa edelleen olla Suomen kuntakentällä yksi johtavista kaupungeista osallisuuden, vuorovaikutuksen ja vaikuttamisen toteuttamisessa ja sen edelleen kehittämisessä.

Asukkaille osallisuus- ja vuorovaikutusohjelma on lupaus siitä, että asukkaat ja palveluiden
käyttäjät voivat osallistua ja vaikuttaa asioiden, päätösten ja palveluiden valmisteluun ja
kaupungin toimintaan. Viranhaltijoille ja päättäjille osallisuus- ja vuorovaikutusohjelma toimii
toimintaa ohjaavana työkaluna.

Osallisuus- ja vuorovaikutusohjelman valmistelu

Lappeenrannan kaupunki kutsui asukkaat mukaan osallisuus- ja vuorovaikutusohjelman valmisteluun. Asukkaiden laaja osallistuminen on tärkeää, jotta voidaan kehittää nykyisiä käytäntöjä aiempaa vahvemmin asukkaiden näkökulmasta ja samalla löytää uusia, luontevia tapoja, jotka asukkaat ottaisivat omakseen ja joiden ansiosta asukkaat osallistuisivat nykyistä aktiivisemmin Lappeenrannan kehittämiseen.

Ohjelman laadintaan osallistui asukkaita kaikista ikäryhmistä, kaupungin viranhaltijajohtoa, toimialojen edustajia sekä päättäjiä. Viranhaltijajohdolle ja toimialojen toimenpaneville viranhaltijoille, asukkaille, nuorille ja päättäjille järjestettiin työpajoja ohjelman valmisteluun liittyen. Työpajoista vastasi Valmentures Oy. Työpajojen lisäksi osallisuus- ja vuorovaikutusohjelman laadintaan pystyi osallistumaan sähköisen kyselyn välityksellä. Kysely toteutettiin Innoduel-digityökalulla, joka mahdollisti yhteisöllisen osallistumisen ja yhteiskehittämisen. Vastauksia sähköisen kyselyn kautta saatiin lähes 400. Sekä työpajoista että sähköisen kyselyn kautta tulleet kaikki vastaukset on huomioitu ohjelman valmistelussa.