Länsialueen alueraati - läntinen kasvualue

Länsi-Lappeenranta on väestöltään tasapainoisesti ja hallitusti kasvava aluekeskus, jossa asukkailla on mahdollisuus valita eri elämänvaiheisiin soveltuvat laadukkaat asunnot palveluiden tuntumassa ja uudet laajahkot asuntoalueet Ruoholammella ja lähivuosina Lapatonniemessä.

Länsi-Lappeenranta on aktiivisuudestaan tunnettu alue yli 14.000 asukkaallaan, kaupunki tukee sen osallisuutta ja arvostaa asukastoiminnan kehittämistä voimavarana.

Toiminnan avoimuus ja tulevaisuudessa edelleen kehittyvät palvelu-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet ovat kasvualueen valtteja. Kansainvälinen ilmapiiri ja monikulttuurisuus ovat länsialueella arkipäivää.

Länsialueen alueraadissa ovat mukana:

Hämäläinen Anu, puheenjohtaja, 
Kuusimäki, Kourula ja Lavola
Mustonen Jonne, varapuheenjohtaja, Ruoholampi 
Nuottimäki Ahti, Kuusimäki, Kourula ja Lavola
Pennanen Kirsi , Kuusimäki, Kourula ja Lavola
Huttunen Esko, Lappeenrannan länsialue
Hackman Markku, aktiivinen toimija
Sihvo Merja, aktiivinen toimija
Myyrä Taija, Ruoholampi
Olkkonen Anu, Sammonlahden asukastila, Ekta ry, 
LTKY, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta,
KOE, LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Länsialueen kaupunginosat:

Kuusimäki / Lentokenttä / Sammonlahti / Kourula / Skinnarila / Lavola / Uus-Lavola / Ruoholampi / Selkäharju / Rutola

Länsialueen alueraadin puheenjohtaja:

Anu Hämäläinen, Kuusimäki, Kourula ja Lavola asukasyhdistys
Sähköposti: anu.hamala @ gmail.com

Länsialueen alueraadin sihteeri
Osallisuuskoordinaattori Pia Pulliainen,
Lappeenrannan kaupunki
Puh: 040 5494 740 / Sähköposti: pia.pulliainen@lappeenranta.fi