Verkostot ja kumppanit

Lappeenrannan kaupunki ja Wirma Lappeenranta on mukana monissa verkostoissa, jonka kautta saamme lisää kokemusta, tietoa ja koulutusta monissa kansainvälisyyteen liittyvissä asioissa.

Kuntaliiton EU- ja KV-verkosto

Lappeenranta on mukana Kuntaliiton EU- ja kv-verkossa, joka on tarkoitettu kaikille kuntien ja maakuntien liittojen EU- ja kansainvälisiä asioita hoitaville henkilöille sekä myös muille EU- ja kansainvälisistä asioista kiinnostuneille.

The Association of Castles and Museums around the Baltic Sea

Lappeenrannan museotoimenjohtaja Päivi Partanen toimii puheenjohtajana yhdistyksessä joka edistää Itämeren alueen linnojen sekä museoiden välistä yhteistyötä ja kulttuuriperinnön ymmärrystä. Lappeenrannan tunnettuus linnoituskaupunkina kasvaa. Toiminta lisää myös työntekijöiden tiedonvaihtoa sekä hyvien käytänteiden jakamista. Lue lisää: http://www.visitcastles.eu/

ICLEI - Local Governments for sustainability

Lappeenranta on liittynyt mukaan kuntien kestävän kehityksen työtä koordinoivaan järjestöön tammikuussa 2017. ICLEIn tehtävä on luoda maailmanlaajuinen paikallishallintojen verkosto, joka pyrkii käytännön edistysaskeleisiin globaalissa kestävässä kehityksessä. Erityisesti järjestö tähtää ympäristöolojen parantamiseen paikallishallintojen yhteistoimien kautta. Lue lisää: http://www.iclei.org/

Global Covenant of Mayor for Climate & Energy

Kansainvälinen verkosto, jonka sitoumuksen tarkoituksena on korostaa kaupunkien mahdollisuuksia hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Kaupungin energiansäästöön ja uusiutuvan energian käyttöön liittyvillä ratkaisuilla on tärkeä rooli. Sitoumuksessa on mukana myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

Kansainväliset koulut

Kasvatus- ja opetustoimi ei ole jäsenenä kansainvälisissä verkostoissa mutta pohjoismaisten ystävyyskaupunkien kanssa tehdään säännöllistä verkostoyhteistyötä.

Kouluilla on lisäksi käynnissä useita Erasmus +-hankkeita. Erityisesti Lyseon lukio sekä Kimpisen lukio toteuttavat useita kansainvälisiä hankkeita, kuten "From Eurodivision to Eurovision" ja "No matter how far we are, we are Europe". Osa hankkeista vie oppilaita lukuisiin Euroopan maihin ja osa on opettajien täydennyskoulutusta. 

Muut verkostot

Wirma Lappeenranta Oy on lisäksi jäsenenä eurooppalaisessa business- ja innovaatiokeskusten yhteenliittymässä (European Business Incubator EBN), johon kuuluu kaikkiaan noin 250 innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä tukevaa jäsenorganisaatiota Euroopasta, Aasiasta ja Venäjältä. Lue lisää EBN:stä sekä muista verkostoista täältä.