Wilma varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Asiointikieli: Suomi
Alue: Lappeenranta

Wilma on päiväkodin ja kodin sekä esiopetuksen ja kodin välinen sähköinen verkkopohjainen viestintä- ja tiedotuskanava. Wilma-viesteillä tiedotetaan lapsen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen liittyvistä asioista. Wilma-tiedotteissa annetaan yleistä informaatiota varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta.

Wilma-viesteinä tai tiedotteina voidaan välittää tietoa myös kaupungin nuorisotoimen, kulttuuritoimen ja liikuntatoimen järjestämistä lapsille ja nuorille tarkoitetuista erityisistä palveluista ja tapahtumista.

Wilmasta löytyvät myös mm. varhaiskasvatussopimus, esiopetussopimus, lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen oppimissuunnitelma. Huoltajat näkevät lapsensa suunnitelmat Wilmasta.

Vanhemmat saavat päiväkodista tai esiopetusryhmästä avainkoodin, jonka avulla he voivat tehdä itselleen tunnuksen Wilmaan.


Verkkoasiointi

Verkkoasiointi vaatii tunnistautumisen.


Palvelut

Esiopetuksen oppilashuolto

Katso tiedot

Esiopetusikäisen varhaiskasvatus

Katso tiedot

Esiopetus

Katso tiedot

Suomi toisena kielenä opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Katso tiedot