Sähköinen hoitoaikavaraus

Asiointikieli: Suomi
Alue: Lappeenranta

Sähköinen hoitoaikavaraus on käytettävissä kaikissa Lappeenrannan kunnallisissa varhaiskasvatusyksiköissä, myös perhepäivähoidossa.

Tieto Edun hoitoajat -toiminto eli sähköinen hoitoaikavaraus toimii joko web-selaimella tai puhelimeen ladattavan sovelluksen (Tieto Edu) kautta. Ainoastaan viralliset huoltajat pääsevät sovellukseen ilmoittamaan hoitoaikoja sekä seuraamaan ajantasaisesti lapsen toteutuneiden hoitoaikojen kertymistä. Tunnistautuminen tapahtuu joko pankkitunnuksilla tai mobiilitunnistautumisella. Apua hoitoaikasovelluksen käytössä saa päiväkodin johtajalta tai perhepäivähoidon ohjaajalta.

Hoitoajat ilmoitetaan mahdollisimman tarkasti ja ilmoitettuja hoitoaikavarauksia noudatetaan niin tuonti- kuin hakutilanteissa. Hoitoajat ja/tai poissaolot ilmoitetaan sovelluksen kautta koko viikon (ma-su) osalta. Jokaiselle päivälle on muistettava tehdä joko hoitoaika- tai poissaolomerkintä. Mikäli lapselle ei ole tehty hoitoaikavarauksia, katsotaan, ettei tarvetta hoidolle ole kyseisellä viikolla. Varhaiskasvatuksen henkilöstön työvuorosuunnittelu tehdään huoltajien varaamien hoitoaikojen perusteella.

Suunnitelmien teko uusille viikoille on mahdollista sulkuajan puitteissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sunnuntaina klo 24 sulkeutuu seuraava ja sitä seuraava viikko. Hoitoaikoja voi ilmoittaa maksimissaan puoleksi vuodeksi eteenpäin. Kun on ilmoittanut yhden viikon hoitoajat, pystyy ne kopioimaan seuraaville viikoille.

Lukitusajan jälkeen muutoksia hoitoaikoihin tehdään perustelluista syistä. Näitä ovat työstä tai opiskelusta johtuvat syyt.

Jos lapsi on poissa etukäteen sovittuna hoitopäivänä sairauden tai muun syyn vuoksi, ei hoitopäivävarausta siirretä myöhemmin pidettäväksi.


Verkkoasiointi

Verkkoasiointi vaatii tunnistautumisen.


Käytön tuki

Verkkoasioinnin käyttöön on mahdollista saada tukea:

Hoitoaikasovelluksen tekninen tuki +358 207257206 (pvm/mpm)

Maksullisuus

Puhelu palvelunumeroon maksaa:

  • kiinteästä verkosta soitettaessa paikallisverkkomaksu (pvm)
  • matkapuhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksu (mpm)
  • ulkomailta soitettaessa ko. ulkomaanpuhelumaksu

Matkapuhelumaksu


Liitteet ja lisätietolinkit

Sähköisen asioinnin opastusvideot
Huoltajille suunnatut opastusvideot hoitoaikavarausjärjestelmän käyttöön.

Palvelut

Kunnallinen päiväkotihoito

Katso tiedot

Esiopetusikäisen varhaiskasvatus

Katso tiedot

Kunnallinen perhepäivähoito

Katso tiedot