Rakennuslupahakemus

Asiointikieli: Suomi
Alue: Lappeenranta

Rakentamisen lupia haetaan pääsääntöisesti sähköisen hakemuksen kautta. Verkosta tulostettavaa paperista rakennuslupahakemuslomaketta tulee käyttää vain, jos ei ole mahdollisuutta hakea rakennuslupaa sähköisesti. Paperisella lomakkeella haettuihin lupiin tulee lisämaksu hakemuksen muuttamisesta sähköiseen muotoon.


Lomakkeet

Rakennuslupahakemus

Palvelut

Rakennuslupa

Katso tiedot