Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Asiointikieli: Suomi
Alue: Lappeenranta

Sivulla on ohjeet suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamisen hakemisesta. Sivulla on esitetty myös milloin suunnittelutarveratkaisu tai poikkeaminen on tarpeen, asiaa käsittelevä viranomainen sekä valitusoikeus päätöksestä.Palvelut

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

Katso tiedot