Lappeenrannan seudun ympäristötoimen verkkosivut

Asiointikieli: Suomi, Englanti, Venäjä
Alue: Lappeenranta, Lemi, Taipalsaari, Luumäki, Savitaipale

Ympäristö sivuilla on kattavasti tietoa

  • Ympäristövalvonnasta
  • Luonnonsuojelusta
  • Jätehuollosta
  • Vesiasioista
  • Asumisterveydestä
  • Elintarvikevalvonnasta
  • Eläinten terveydenhuollon palveluista.

Sivuilta löytyvät myös Lappeenrannan kaupungin matonpesupaikat ja tietoja kaupungin puistoista ja viheralueista. Lisäksi sivuilta saa tietoa lupien ja ilmoitusten käsittelystä ja linkeistä voi ladata lomakkeita ilmoituksia ja lupia varten.

Ympäristönsuojelun, elintarvikevalvonnan, ympäristöterveyden ja eläinlääkintähuollon palvelu-, valvonta- ja kehittämistehtäviä hoitaa Lappeenrannan seudun ympäristötoimi. Nämä toiminnot hoituvat Lappeenrannan kaupungin lisäksi myös Lemillä, Luumäellä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella.Palvelut

Maa-aineslupa ja ilmoitus

Katso tiedot

Elintarvikehuoneiston toiminnan muutosta tai toimijan vaihtumista koskeva ilmoitus

Katso tiedot

Ilmoitus alkutuotantopaikasta

Katso tiedot

Elintarvikekontaktimateriaalialan toimijan ilmoitus toimipaikastaan ja toiminnastaan

Katso tiedot