Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Asiointikieli: Suomi, Ruotsi

Ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhyaikaiseen toimintaan, vaan siitä riittää kirjallinen ilmoitus lupaviranomaiselle. Koeluonteista toimintaa voi olla esimerkiksi polttoaineen vaihtaminen, uusien korvaavien kemikaalien kokeilu tai jätteiden hyödyntäminen raaka-aineena. Koeluonteisesta toiminnasta ilmoitat tällä lomakkeella.

Toimita ilmoitus sille lupaviranomaiselle, joka ratkaisisi toimintaa koskevan ympäristöluvan (aluehallintovirasto tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen). Ilmoitus tulee tehdä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.


Lomakkeet

Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Liitteet ja lisätietolinkit

Koeluonteisen toiminnan ilmoituksen (6020) täyttöohje
Täyttöohje ilmoitukseen koeluonteisesta toiminnasta.

Palvelut

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Katso tiedot