Etusivu Asiointi ja yhteystiedotTietosuojaHenkilötietojen käsittely lappeenranta.fi-verkkosivustolla
Valitse taso

Tietosuojailmoitus henkilötietojen käsittelystä lappeenranta.fi-verkkosivustolla


Lappeenranta.fi on Lappeenrannan kaupungin hallinnoima ja ylläpitämä julkinen verkkosivusto internetissä.

Lappeenranta.fi-sivustolla on myös linkkejä, jotka ohjaavat käyttäjän toiseen, lappeenranta.fi-sivuston ulkopuoliseen, verkkopalveluun. Noihin palveluihin ei sovelleta tätä tietosuojailmoitusta, vaan kyseisen sivuston tai verkkopalvelun omia ilmoituksia ja ehtoja.

Mitä henkilötietoja julkaisemme lappeenranta.fi-verkkosivuilla?

Julkaisemme verkkosivustolla ensisijaisesti kaupungin henkilökuntaan kuuluvien henkilöiden sekä luottamushenkilöiden nimiä ja yhteystietoja siinä laajuudessa kuin kuntalain mukainen tiedottaminen kaupungin järjestämistä palveluista ja kaupungin toiminnasta edellyttää. Tällaisia tietoja ovat muun muassa eri palveluista vastaavien viranhaltijoiden tai tiettyjä asiakaspalvelutehtäviä hoitavien työntekijöiden yhteystiedot, joita ovat nimi, työpuhelinnumero, työsähköpostiosoite ja mahdollisesti valokuva. Tällaisia ovat myös luottamushenkilöiden nimet, lappeenranta.fi-muotoa olevat sähköpostiosoitteet sekä, mikäli henkilö on antanut luvan tietojen julkaisemiseen, luottamushenkilöiden yksityiset sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja valokuva. Henkilötiedot poistetaan palvelusta, kun tieto ei ole enää ajankohtainen.

Julkaisemme myös kuntalain tai tietyn erityislain mukaan tietoja tehdyistä päätöksistä, jotka voivat sisältää henkilötietoja ja jotka tulee olla nähtävillä yleisessä tietoverkossa tiedottamistarpeen tai lain mukaisen nähtävilläolon ajan. Tämän jälkeen henkilötiedot poistetaan palvelusta.

Henkilötietojen julkaiseminen tapahtuu tietosuojalain 4 §:n 1 kohdan ja EU:n yleisen tieto-suoja-asetuksen artiklaan 6.1(c) ja 6.1(a) perusteella.

Lisäksi julkaisemme journalistisessa tarkoituksessa henkilöiden nimiä, valokuvia ja mahdollisesti muita henkilötietoja, kun uutisoimme kaupungin tapahtumista ja palveluista. Henkilötietojen julkaiseminen tapahtuu tietosuojalain 27 §:n perusteella.

Ketkä henkilötietoja käsittelevät?

Henkilötietoja käsittelevät Lappeenannan kaupungin verkkosivuja ylläpitävä henkilökunta sekä verkkopalvelun teknisestä tuesta vastaava IT-palveluyhtiö Meidän talous ja tieto Oy:n henkilöstö.

Sivuston tietosisältö on julkisesti nähtävillä internetissä.

Tietojen siirto

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Evästeiden käyttö

Sivustolla käytetään evästeitä. Yksittäinen käyttäjä ei ole yksilöitävissä evästeen avulla. Katso tarkemmin evästekäytäntömme.

Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojesi tarkistamiseksi?

Sinulla on oikeus
• saada vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia tietoja sivustolla vai ei
• oikeus saada sinua koskevat mahdolliset epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistua
• oikeus tietojen poistamiseen eräissä tapauksissa, kuten jos henkilötiedon julkaiseminen perustuu antamaasi suostumukseen
• oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa, kuten jos henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen
• oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot koneluettavassa muodossa, mikäli olemme saaneet ne antamasi suostumukseen perustuen.

Tietopyynnön tai tietoja koskevan oikaisupyynnön yhteydessä tulee varautua henkilöllisyyden tarkastamiseen.

Oikeuksia koskevan pyynnön tekeminen

Voi käyttää Etelä-Karjalan sähköisessä asiointiportaalissa olevaa tietopyyntölomaketta pyynnön tekemiseen tai olla yhteydessä suoraan Lappeenrannan kaupungin tietosuojavastaavaan:
Ilona Sidoroff, sähköposti: ilona.sidoroff@lappeenranta.fi .

Tietojen korjaus- tai täsmennyspyynnön voi tehdä suoraan ottamalla yhteyttä Lappeenrannan kaupungin viestintähenkilöstöön, joiden yhteystiedot ovat sivulla https://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Paatoksenteko-ja-talous/Viestinta/Viestinnan-yhteystiedot .

Valitusoikeus

Mikäli epäilet, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu lainsäädäntöä, ota yhteys edellä mainittuun Lappeenrannan kaupungin tietosuojavastaavaan asian korjaamiseksi. Sinulla on myös oikeus saattaa asia valtakunnallisen tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Tämä tietosuoja-ilmoitus on julkaistu lappeenranta.fi-verkkosivulla 18.7.2019.